Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v136: Spm57 Husstandens brutto inntekt inneværende år. 1000 kr.

Spørsmålstekst

Omtrent hvor stor er husstandens brutto årsinntekt, inkludert din egen?

Tekst etter spørsmål

Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l., men ikke lån.

kroner, medregnet din egen inntekt
Kun ett tall pr. rute

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 951
Manglende tilfeller 121
Minimum 20.0
Maksimum 28000.0
Gjennomsnitt 674.205
Standardavvik 1026.365
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.