Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v135: Spm56 Egen brutto inntekt inneværende år. 1000 kr.

Spørsmålstekst

Omtrent hvor stor er din egen brutto årsinntekt?

Tekst etter spørsmål

Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l., men ikke lån.

kroner, bare din egen inntekt
Kun ett tall pr. rute

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 976
Manglende tilfeller 96
Minimum 0.0
Maksimum 6500.0
Gjennomsnitt 358.013
Standardavvik 296.256
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.