Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v133: Spm55e Antall personer 18 år og over, som bor i husstanden

Spørsmålstekst

I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?

... Antall personer 18 år og over, medregnet deg selv

Tekst etter spørsmål

Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Verdier Kategorier N
1 218
 20,9%
2 637
 61,0%
3 138
 13,2%
4 40
 3,8%
5 7
 0,7%
6 1
 0,1%
7 3
 0,3%
10 1
 0,1%
Sysmiss 27

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1045
Manglende tilfeller 27
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.