Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v132: Spm55d Antall barn 13-17 år som bor i husstanden

Spørsmålstekst

I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?

... Antall barn 13-17 år

Tekst etter spørsmål

Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Verdier Kategorier N
0 839
 82,1%
1 134
 13,1%
2 40
 3,9%
3 6
 0,6%
4 2
 0,2%
7 1
 0,1%
Sysmiss 50

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1022
Manglende tilfeller 50
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.