Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v131: Spm55c Antall barn 6-12 år som bor i husstanden

Spørsmålstekst

I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?

... Antall barn 6-12 år

Tekst etter spørsmål

Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Verdier Kategorier N
0 830
 81,1%
1 130
 12,7%
2 60
 5,9%
3 2
 0,2%
4 1
 0,1%
6 1
 0,1%
Sysmiss 48

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1024
Manglende tilfeller 48
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.