Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v129: Spm55a Antall barn 0-2 år som bor i husstanden

Spørsmålstekst

I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?

... Antall barn 0-2 år

Tekst etter spørsmål

Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Verdier Kategorier N
0 962
 94,3%
1 51
 5,0%
2 5
 0,5%
3 1
 0,1%
9 1
 0,1%
Sysmiss 52

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1020
Manglende tilfeller 52
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.