Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v128: Spm54 Antall personer som bor i husstanden, deg selv medregnet

Spørsmålstekst

Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv?

Tekst etter spørsmål

Antall personer medregnet deg selv
Kun ett tall pr. rute

Verdier Kategorier N
1 177
 16,9%
2 407
 38,8%
3 182
 17,3%
4 165
 15,7%
5 83
 7,9%
6 27
 2,6%
7 6
 0,6%
8 1
 0,1%
12 1
 0,1%
13 1
 0,1%
Sysmiss 22

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1050
Manglende tilfeller 22
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.