Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v127: Spm53 Ektefelle/samboers viktigste gjøremål/kilde til livsopphold

Spørsmålstekst

Hva er din ektefelles/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Yrkesaktiv, fulltidsjobb 460
 61,9%
2 Yrkesaktiv, deltidsjobb 86
 11,6%
3 Skoleelev/student 22
 3,0%
4 Alders- eller førtidspensjonist 83
 11,2%
5 Trygdet/arbeidsufør 59
 7,9%
6 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg 23
 3,1%
7 Arbeidsledig 4
 0,5%
8 Annet 6
 0,8%
Sysmiss 329

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 743
Manglende tilfeller 329
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.