Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v125: Spm51 Type virksomhet partner arbeidet i, nåværende/siste hovedyrke

Spørsmålstekst

I hvilken virksomhet arbeider/arbeidet din ektefelle/samboer (hovedyrke)?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 I off. forvaltn. eller tjenesteyt. 266
 37,6%
2 I et offentlig selskap 50
 7,1%
3 I priv virksh, men ik selvst.næringsdriv 315
 44,5%
4 Selvstendig næringsdrivende 77
 10,9%
Sysmiss 364

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 708
Manglende tilfeller 364
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.