Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v124: Spm50 Partner, har/har hatt inntektsgivende arbeid

Spørsmålstekst

Har din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid, eller har hun/han hatt inntektsgivende arbeid tidligere?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig
Dersom svar 1: Svar på spørsmål 51-52
Dersom svar 2: Gå til spørsmål 53

Verdier Kategorier N
1 Ja 704
 95,3%
2 Nei 35
 4,7%
Sysmiss 333

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 739
Manglende tilfeller 333
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.