Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v123: Spm49 Bor sammen med partner

Spørsmålstekst

Bor du for tiden sammen med en partner?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Dersom svar 1: Svar på spørsmål 50-53
Dersom svar 2: Gå til spørsmål 54

Verdier Kategorier N
1 Ja 175
 35,4%
2 Nei 319
 64,6%
Sysmiss 578

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 494
Manglende tilfeller 578
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.