Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v122: Spm48 Gift, separert, skilt, enke/enkemann, ugift, registrert partner

Spørsmålstekst

Hva er din nåværende sivile status?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Dersom svar 1: Gå til spørsmål 50
Dersom svar 2: Svar på Spørsmål 49
Dersom svar 3: Svar på Spørsmål 49
Dersom svar 4: Svar på Spørsmål 49
Dersom svar 5: Svar på Spørsmål 49
Dersom svar 6: Gå til spørsmål 50

Verdier Kategorier N
1 Gift 570
 53,5%
2 Separert (men fortsatt gift) 18
 1,7%
3 Skilt 102
 9,6%
4 Enke, enkemann 39
 3,7%
5 Ugift (aldri vært gift) 336
 31,5%
6 Registrert partner (homofilt partnerskap) 1
 0,1%
Sysmiss 6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1066
Manglende tilfeller 6
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.