Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v120: Spm47 Alder

Spørsmålstekst

Når er du født?

Tekst etter spørsmål

Kun ett tall pr. rute
Noter årstall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Minimum 18.0
Maksimum 79.0
Gjennomsnitt 46.701
Standardavvik 15.622
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.