Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v119: Spm46 Kjønn

Spørsmålstekst

Er du…

Verdier Kategorier N
1 Mann 497
 46,4%
2 Kvinne 575
 53,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.