Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v118: Spm45 Er/har vært medlem fag- eller yrkesorganisasjon

Spørsmålstekst

Er du eller har du vært medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Ja, er medlem nå 525
 49,6%
2 Ja, har vært medlem tidligere 239
 22,6%
3 Nei, har aldri vært medlem 295
 27,9%
Sysmiss 13

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1059
Manglende tilfeller 13
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.