Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v117: Spm44 Bostedtype

Spørsmålstekst

Bor du i…

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 En stor by 269
 25,3%
2 En forstad til el i utkanten av stor by 161
 15,2%
3 En mindre by 242
 22,8%
4 Et tettsted 216
 20,3%
5 Et spredtbygd strøk 174
 16,4%
Sysmiss 10

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1062
Manglende tilfeller 10
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.