Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v116: Spm43 Yrkesstatus/livsopphold. Betrakter seg selv hovedsakelig som

Spørsmålstekst

Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Yrkesaktiv 702
 65,7%
2 Skoleelev/student 98
 9,2%
3 Alders- eller førtidspensjonist 147
 13,8%
4 Trygdet/arbeidsufør 73
 6,8%
5 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg 22
 2,1%
6 Arbeidsledig 12
 1,1%
7 Annet 14
 1,3%
Sysmiss 4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1068
Manglende tilfeller 4
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.