Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v115: Spm42 Hvilken betegnelse passer best for stilling

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Hvilken betegnelse passer/passet best for din stilling?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Vanl. ansatt (dvs uten arb.ledende oppg.) 557
 55,0%
2 Arbeidsleder/formann 81
 8,0%
3 Lavere ledelse 80
 7,9%
4 Mellomleder 155
 15,3%
5 Toppledelse 49
 4,8%
6 Øvre toppledelse 11
 1,1%
7 Selvstendig næringsdrivende 79
 7,8%
Sysmiss 60

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 60
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.