Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v114: Spm41 Antall ansatte du leder/ledet, nåværende/siste hovedyrke

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Hvor mange ansatte er/var under din ledelse?

Tekst etter spørsmål

Kun ett tall pr. rute
Noter antall ansatte

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 330
Manglende tilfeller 742
Minimum 1.0
Maksimum 650.0
Gjennomsnitt 23.558
Standardavvik 65.518
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.