Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v113: Spm40 Leder/ledet andre ansatte, nåværende/siste hovedyrke

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre?

Tekst etter spørsmål

Dersom svar 1: Svar på spørsmål 41
Dersom svar 2: Gå til spørsmål 42

Verdier Kategorier N
1 Ja 359
 35,5%
2 Nei 653
 64,5%
Sysmiss 60

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 60
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.