Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v004: Spm4 Sex mellom to av samme kjønn

Spørsmålstekst

Og hva så hvis to voksne av samme kjønn har et seksuelt forhold, er det:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 235
 22,2%
2 Nesten alltid galt 42
 4,0%
3 Galt enkelte tilf 98
 9,3%
4 Ikke galt hele tatt 600
 56,7%
8 Vet ikke 84
 7,9%
Sysmiss 13

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1059
Manglende tilfeller 13
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.