Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v112: Spm39 Arbeidstid vanligvis per uke, nåværende/siste hovedyrke

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis pr. uke i ditt hovedyrke?

Tekst etter spørsmål

Regn også med betalte overtidstimer og arbeid hjemme i forbindelse med hovedyrket.
Kun ett tall pr. rute
Hele timer pr. uke.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 997
Manglende tilfeller 75
Minimum 2.0
Maksimum 97.0
Gjennomsnitt 38.244
Standardavvik 12.101
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.