Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v110: Spm37 Antall ansatte, hvis selvstendig m/ansatte, nåværende/siste hovedyrke

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Hvis du er/var selvstendig næringsdrivende med ansatte, hvor mange ansatte har/hadde du?

Tekst etter spørsmål

Kun ett tall pr. rute
Noter antall ansatte

Verdier Kategorier N
1 6
 15,4%
2 5
 12,8%
3 5
 12,8%
4 3
 7,7%
5 2
 5,1%
6 1
 2,6%
7 1
 2,6%
8 2
 5,1%
10 1
 2,6%
12 1
 2,6%
15 3
 7,7%
17 1
 2,6%
20 2
 5,1%
30 1
 2,6%
40 2
 5,1%
43 1
 2,6%
70 1
 2,6%
470 1
 2,6%
Sysmiss 1033

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 39
Manglende tilfeller 1033
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.