Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v109: Spm36 Selvstendig/ansatt/familiemedlem, nåværende/siste hovedyrke

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Er/var du i ditt hovedyrke…

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Dersom svar 1: Svar på spørsmål 37
Dersom svar 2: Gå til spørsmål 38
Dersom svar 3: Gå til spørsmål 38
Dersom svar 4: Gå til spørsmål 38

Verdier Kategorier N
1 Selvstendig næringsdrivende med ansatte 42
 4,1%
2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte 65
 6,3%
3 Ansatt 911
 88,4%
4 Familiemedlem 13
 1,3%
Sysmiss 41

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1031
Manglende tilfeller 41
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.