Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v108: Spm35 Har eller har hatt inntektsgivende arbeid

Spørsmålstekst

Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid?

Tekst etter spørsmål

Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Sykemelding, permisjon og arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn, regnes som inntektsgivende arbeid.

Kun ett kryss mulig

Dersom svar 1: Svar på spørsmål 36–42
Dersom svar 2: Svar på spørsmål 36–42
Dersom svar 3: Svar på spørsmål 36–42
Dersom svar 4: Gå til spørsmål 43

Verdier Kategorier N
1 Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå 774
 72,3%
2 Ja, men midlert borte pga perm, sykd e.l 61
 5,7%
3 Ja, har hatt inntektsgiv arb tidligere 217
 20,3%
4 Nei 19
 1,8%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1071
Manglende tilfeller 1
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.