Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v060: Spm34d Religion hjelper å møte den rette typen mennesker

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i at det å praktisere en religion hjelper mennesker til å…

... D. Møte den rette typen mennesker

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 27
 2,7%
2 Enig 176
 17,5%
3 Verken eller 444
 44,1%
4 Uenig 172
 17,1%
5 Sterkt uenig 80
 8,0%
8 Vet ikke 107
 10,6%
Sysmiss 66

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1006
Manglende tilfeller 66
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.