Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v059: Spm34c Religion hjelper å finne trøst i vanskelige tider

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i at det å praktisere en religion hjelper mennesker til å…

... C. Finne trøst i vanskelige tider eller i sorg

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 230
 22,2%
2 Enig 645
 62,4%
3 Verken eller 97
 9,4%
4 Uenig 12
 1,2%
5 Sterkt uenig 16
 1,5%
8 Vet ikke 34
 3,3%
Sysmiss 38

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1034
Manglende tilfeller 38
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.