Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v058: Spm34b Religion hjelper å få venner

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i at det å praktisere en religion hjelper mennesker til å…

... B. Få venner

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 62
 6,2%
2 Enig 488
 48,7%
3 Verken eller 291
 29,0%
4 Uenig 74
 7,4%
5 Sterkt uenig 26
 2,6%
8 Vet ikke 62
 6,2%
Sysmiss 69

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1003
Manglende tilfeller 69
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.