Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v057: Spm34a Religion hjelper å finne indre fred og lykke

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i at det å praktisere en religion hjelper mennesker til å…

... A. Finne indre fred og lykke

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 142
 13,8%
2 Enig 556
 54,2%
3 Verken eller 228
 22,2%
4 Uenig 33
 3,2%
5 Sterkt uenig 23
 2,2%
8 Vet ikke 44
 4,3%
Sysmiss 46

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1026
Manglende tilfeller 46
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.