Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v056: Spm33 Religion og sannhet

Spørsmålstekst

Hvilken av disse påstandene ligger nærmest ditt eget syn?

1. Det er svært lite sannhet i enhver religion
2. Det er grunnleggende sannheter i flere religioner
3. Det er sannhet i bare én religion

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Sv.lite sannh.i alle 225
 21,2%
2 Sannhet i flere rel 547
 51,6%
3 Sannhet i bare èn 77
 7,3%
8 Vet ikke 211
 19,9%
Sysmiss 12

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1060
Manglende tilfeller 12
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.