Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v055: Spm32 Religion og åndelig person med interesse for det overnaturlige

Spørsmålstekst

Hvilken av disse beskrivelsene passer best til deg?

1. Jeg følger en religion og anser meg selv for å være en åndelig person som er interessert i det hellige eller det overnaturlige
2. Jeg følger en religion, men anser ikke meg selv for å være en åndelig person som er interessert i det hellige eller det overnaturlige
3. Jeg følger ikke en religion, men anser meg selv for å være en åndelig person som er interessert i det hellige eller det overnaturlige
4. Jeg følger ikke en religion, og anser ikke meg selv for å være en åndelig person som er interessert i det hellige eller det overnaturlige

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Religion og åndelig 135
 12,8%
2 Religion men ikke åndelig 239
 22,7%
3 Ikke religion, men åndelig 182
 17,3%
4 Ikke religion og ikke åndelig 344
 32,6%
8 Vet ikke 155
 14,7%
Sysmiss 17

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1055
Manglende tilfeller 17
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.