Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v054: Spm31 Hvor religiøs, beskrivelse av seg selv

Spørsmålstekst

Vil du beskrive deg selv som:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Veldig religiøs 10
 0,9%
2 Sterkt religiøs 67
 6,3%
3 Litt religiøs 298
 28,1%
4 Verken eller 368
 34,7%
5 Litt ikke-religiøs 77
 7,3%
6 Sterkt ikke-religiøs 124
 11,7%
7 Veldig sterkt ikke 93
 8,8%
8 Vet ikke 23
 2,2%
Sysmiss 12

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1060
Manglende tilfeller 12
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.