Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v053: Spm30 Hvor ofte oppsøker hellig sted

Spørsmålstekst

For religiøse formål, hvor ofte oppsøker du et hellig sted, som for eksempel en kirke, en moske, en synagoge eller et tempel?

Tekst etter spørsmål

Vennligst ikke tell med vanlige gudstjenester der du vanligvis praktiserer din religion, hvis du har et slikt sted.

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 644
 60,9%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 203
 19,2%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 129
 12,2%
4 Flere ganger i året 69
 6,5%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 12
 1,1%
Sysmiss 15

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1057
Manglende tilfeller 15
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.