Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v003: Spm3 Sex med annen enn ektefelle

Spørsmålstekst

Hvis en gift person har et seksuelt forhold til en annen enn sin ektefelle, er det:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 604
 56,8%
2 Nesten alltid galt 383
 36,0%
3 Galt enkelte tilf 60
 5,6%
4 Ikke galt hele tatt 10
 0,9%
8 Vet ikke 7
 0,7%
Sysmiss 8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1064
Manglende tilfeller 8
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.