Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v052: Spm29 Religiøs gjenstand stående framme

Spørsmålstekst

Hjemme hos deg, har du for religiøse formål en religiøs gjenstand fremme, som for eksempel et krusifiks, et bilde, et alter eller en menora?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Ja 175
 16,6%
2 Nei 879
 83,4%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.