Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v051: Spm28 Deltakelse i religiøse og kirkeaktiviteter nå

Spørsmålstekst

I tillegg til gudstjenester finnes det andre aktiviteter og virksomheter i kirker og religiøse organisasjoner. Hvor ofte deltar du i slike?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 577
 54,6%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 198
 18,7%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 125
 11,8%
4 Flere ganger i året 80
 7,6%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 20
 1,9%
6 2-3g.pr.mnd 19
 1,8%
7 Nesten hver uke 17
 1,6%
8 Hver uke 17
 1,6%
9 Flere ganger i uken 4
 0,4%
10 Hadde ingen 0
 0,0%
11 Vet ikke/husker ikke 0
 0,0%
Sysmiss 15

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1057
Manglende tilfeller 15
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.