Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v050: Spm27 Ber hvor ofte

Spørsmålstekst

Omtrent hvor ofte ber du?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 473
 45,2%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 108
 10,3%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 76
 7,3%
4 Flere ganger i året 111
 10,6%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 19
 1,8%
6 2-3g.pr.mnd 23
 2,2%
7 Nesten hver uke 32
 3,1%
8 Hver uke 24
 2,3%
9 Flere ganger i uken 49
 4,7%
10 En gang om dagen 68
 6,5%
11 Flere ganger pr dag 63
 6,0%
88 Vet ikke 0
 0,0%
Sysmiss 26

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1046
Manglende tilfeller 26
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.