Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v049: Spm26 Egen deltagelse i gudstjenester og religiøse møter i 11-12 års alder

Spørsmålstekst

Og hva så med deg selv, hvor ofte deltok du i gudstjenester eller religiøse møter da du var i 11-12-årsalderen?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 165
 15,6%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 178
 16,8%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 303
 28,7%
4 Flere ganger i året 188
 17,8%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 45
 4,3%
6 2-3g.pr.mnd 57
 5,4%
7 Nesten hver uke 52
 4,9%
8 Hver uke 27
 2,6%
9 Flere ganger i uken 17
 1,6%
10 Vet ikke/husker ikke 25
 2,4%
Sysmiss 15

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1057
Manglende tilfeller 15
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.