Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v048: Spm25 Fars deltagelse i gudstjenester og religiøse møter

Spørsmålstekst

Hvor ofte deltok din far i gudstjenester eller religiøse møter da du var barn?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 233
 22,1%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 201
 19,0%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 264
 25,0%
4 Flere ganger i året 130
 12,3%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 18
 1,7%
6 2-3g.pr.mnd 27
 2,6%
7 Nesten hver uke 23
 2,2%
8 Hver uke 32
 3,0%
9 Flere ganger i uken 23
 2,2%
10 Hadde ingen 9
 0,9%
11 Vet ikke/husker ikke 96
 9,1%
Sysmiss 16

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1056
Manglende tilfeller 16
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.