Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v046: Spm23 Partners religiøse tro

Spørsmålstekst

Hvis du lever i et fast parforhold: Hva er din ektefelles/partners/samboers religiøse tro? Tilhører han/hun:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Den norske kirke (statskirken) 659
 75,2%
2 Den romersk-katolske kirke 10
 1,1%
3 Pinsebevegelsen 4
 0,5%
4 Annet kristent trossamfunn 34
 3,9%
5 Islam 13
 1,5%
6 Annet ikke-kristent trossamfunn 3
 0,3%
7 Human-etisk forbund 31
 3,5%
8 Annet livssynssamfunn 4
 0,5%
9 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 118
 13,5%
Sysmiss 196

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 876
Manglende tilfeller 196
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.