Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v045: Spm22 Religion r ble oppdratt i

Spørsmålstekst

Hva slags religion ble du oppdratt i? Var det:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Den norske kirke (statskirken) 848
 79,6%
2 Den romersk-katolske kirke 12
 1,1%
3 Pinsebevegelsen 17
 1,6%
4 Annet kristent trossamfunn 46
 4,3%
5 Islam 11
 1,0%
6 Annet ikke-kristent trossamfunn 0
 0,0%
7 Human-etisk forbund 13
 1,2%
8 Annet livssynssamfunn 6
 0,6%
9 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 112
 10,5%
Sysmiss 7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1065
Manglende tilfeller 7
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.