Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v043: Spm20 Mors religiøse tro da r var barn

Spørsmålstekst

Hva var din mors religiøse tro da du var barn? Tilhørte hun:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Den norske kirke (statskirken) 902
 85,0%
2 Den romersk-katolske kirke 13
 1,2%
3 Pinsebevegelsen 19
 1,8%
4 Annet kristent trossamfunn 49
 4,6%
5 Islam 13
 1,2%
6 Annet ikke-kristent trossamfunn 1
 0,1%
7 Human-etisk forbund 14
 1,3%
8 Annet livssynssamfunn 6
 0,6%
9 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 44
 4,1%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.