Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v002: Spm2 Heterosex før ekteskapet

Spørsmålstekst

Mener du det er galt eller ikke galt hvis en mann og en kvinne har et seksuelt forhold før ekteskapet?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 55
 5,2%
2 Nesten alltid galt 30
 2,8%
3 Galt enkelte tilf 123
 11,6%
4 Ikke galt hele tatt 832
 78,4%
8 Vet ikke 21
 2,0%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.