Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v042: Spm19f Har egen måte å være i kontakt med gud på

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... F. Jeg har min egen måte å være i kontakt med Gud på, uten kirker eller gudstjenester

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 69
 6,7%
2 Enig 272
 26,3%
3 Verken eller 226
 21,8%
4 Uenig 153
 14,8%
5 Sterkt uenig 230
 22,2%
8 Vet ikke 86
 8,3%
Sysmiss 36

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1036
Manglende tilfeller 36
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.