Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v041: Spm19e Man må selv gi livet sitt mening

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... E. Livet er bare meningsfullt dersom en selv gir det mening

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 178
 17,1%
2 Enig 521
 50,0%
3 Verken eller 171
 16,4%
4 Uenig 102
 9,8%
5 Sterkt uenig 39
 3,7%
8 Vet ikke 30
 2,9%
Sysmiss 31

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1041
Manglende tilfeller 31
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.