Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v040: Spm19d Livet har ikke noe formål

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... D. Etter min mening har ikke livet noe formål

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 11
 1,1%
2 Enig 41
 4,0%
3 Verken eller 128
 12,5%
4 Uenig 328
 32,1%
5 Sterkt uenig 454
 44,4%
8 Vet ikke 60
 5,9%
Sysmiss 50

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1022
Manglende tilfeller 50
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.