Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v039: Spm19c Livet har mening fordi gud finnes

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... C. For meg har livet mening bare fordi Gud finnes

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 45
 4,4%
2 Enig 51
 5,0%
3 Verken eller 137
 13,3%
4 Uenig 280
 27,3%
5 Sterkt uenig 477
 46,4%
8 Vet ikke 37
 3,6%
Sysmiss 45

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1027
Manglende tilfeller 45
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.