Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v038: Spm19b Folk kan ikke endre sitt eget livsløp

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... B. Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt liv/livsløp.

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 22
 2,1%
2 Enig 62
 6,0%
3 Verken eller 79
 7,7%
4 Uenig 416
 40,5%
5 Sterkt uenig 413
 40,2%
8 Vet ikke 36
 3,5%
Sysmiss 44

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1028
Manglende tilfeller 44
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.