Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v037: Spm19a Gud er opptatt av hvert enkelt menneske

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... A. Det finnes en Gud som er personlig opptatt av hvert enkelt menneske

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 116
 11,2%
2 Enig 159
 15,3%
3 Verken eller 188
 18,1%
4 Uenig 195
 18,8%
5 Sterkt uenig 269
 25,9%
8 Vet ikke 110
 10,6%
Sysmiss 35

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1037
Manglende tilfeller 35
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.