Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v036: Spm18g Tror på forfedres overnaturlige krefter

Spørsmålstekst

Tror du på:

... G. Avdøde forfedres overnaturlige krefter

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 41
 4,0%
2 Ja, antakelig 145
 14,2%
3 Nei, antakelig ikke 196
 19,1%
4 Nei, absolutt ikke 478
 46,7%
8 Vet ikke 164
 16,0%
Sysmiss 48

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1024
Manglende tilfeller 48
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.